© Madame Bovary - KVS

Tax Shelter

Wat is taxshelter? 

Taxshelter is een federale fiscale gunstmaatregel die winstgevende bedrijven stimuleert om te investeren in de podiumkunsten en filmsector in België. Mede dankzij de inzet van Cronos Invest, hoort ook de Belgische gamingsector daarbij.

Door te investeren via taxshelter, bekomen taxshelterinvesteerders een interessant rendement op hun belastingen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen.

Hoeveel kunt u investeren? 

Indien u beslist te investeren in taxshelter en een keuze gemaakt heeft uit ons divers aanbod van lokale podium- en gaming producties, dan dient u het te investeren bedrag nog te bepalen.  

De maximale investering bedraagt momenteel 237.000 EUR. De fiscale vrijstelling is per boekjaar en per vennootschap beperkt tot de helft van de belastbare gereserveerde winst van dat boekjaar met een absoluut plafond van 1.000.000 EUR. 

Wij kunnen – in overleg met uw fiscaal adviseur of accountant – voor u een simulatie maken.  

Of u maakt hier al een simulatie om een idee te hebben. 

Hoe werkt het? 

Zodra het te investeren bedrag is bepaald, kunt u een raamovereenkomst ondertekenen.

U mag vanaf de datum van ondertekening van de raamovereenkomst een voorlopige fiscale vrijstelling boeken van 421% van het geïnvesteerde bedrag. Bij een belastingvoet van 25% levert dit u een fiscaal voordeel op gelijk aan 105,25% van het geïnvesteerde bedrag waardoor u meteen het geïnvesteerde bedrag recupereert, vermeerderd met een nettorendement van 5,25%. 

Voor de periode vanaf de storting van het geïnvesteerde bedrag tot het moment waarop het definitieve taxshelterattest wordt afgeleverd, ontvangt u pro rata een bijkomend financieel rendement. De rentevoet en de termijn van dit financieel rendement zijn beperkt tot maximaal bruto 12,72% (of netto 9,54%) van de geïnvesteerde sommen over maximaal 18 maanden.  

Fiscaal rendement en bijkomend financieel rendement, geven bijgevolg een gecombineerd netto taxshelter rendement van 14,79% over 18 maanden. 

Een cijfervoorbeeld 

Praktisch 

Vanaf de ondertekening van de raamovereenkomst heeft u 3 maanden de tijd om het geïnvesteerde bedrag te storten. 

Om u toe te staan de investering boekhoudkundig en fiscaal correct te verwerken en de administratie voor u en uw adviseurs tot een absoluut minimum te herleiden, bezorgen wij u per raamovereenkomst een overzicht van de te verrichten boekingen.